Distances līgums 

Šajā Interneta veikalā piedāvāto preču pārdevējs Edgars Ramutis, nodokļu maksātāja kods 01036912744, juridiskā adrese: Brīvības iela 90-34, Rīga, LV-1001, Latvija, no vienas puses, turpmāk saukts Pārdevējs, un persona, kas veic pasūtījumu, turpmāk saukta Pircējs, no otras puses, noslēdz šādu Līgumu: Pārdevējs apņemas pārdot un piegādāt Pircējam preces, atbilstoši Pircēja pasūtījumam. 

Piegādes un samaksas kārtība 

Pircējs veic preču pasūtīšanu caur šo mājas lapu, norādot pasūtamo preču veidu un daudzumu. Pircējam ir iespēja veikt apmaksu par preci, apmaksājot Pārdevēja sagatavoto un Pircējam pa e-pastu nosūtīto pasūtījumam atbilstošo rēķinu. Rēķins tiek sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta. Pārdevējs nodrošina preču piegādi 1-5 dienu laikā kopš ir saņemta apmaksa par preci, piegādes laiku saskaņojot ar Pircēju. Pakalpojuma (fotosesijas) saņemšanas laiks tiek noteikts pusēm vienojoties. Ja Pircējs vēlas, lai fotosesija notiek vienā konkrētā dienā un laikā (piemēram, Pircēja kāzu dienā), tad šis laiks jāsaskaņo pirms pasūtījuma veikšanas.

Atteikuma tiesības 

Pircējam ir tiesības atteikties no preces 14 kalendāro dienu laikā no preces saņemšanas brīža, nosūtot Pārdevējam par to atteikuma vēstuli. Atteikuma vēstules veidlapu Pārdevējs nosūta Pircējam pa e-pastu pēc Pircēja pieprasījuma. Pircēja pienākums ir 7 dienu laikā pēc atteikuma vēstules nosūtīšanas atdot preci Pārdevējam. Visus izdevumus, kas radīsies saistībā ar preces nosūtīšanu atpakaļ Pārdevējam, sedz Pircējs. Pircējs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja:
▪ pasūtītās preces pēc to rakstura nevar atdot atpakaļ, vai tās ātri bojājas vai ir ātri izlietojamas;
▪ pasūtītās preces ir izgatavotas tieši Pircējam pēc individuāla pasūtījuma;
▪ Pircējs ir atvēris audioierakstu vai videoierakstu, vai datorprogrammu iepakojumu vai prece ir elektronisks fails, kurš nosūtīts Pircējam. 

Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 12. panta sestā daļa nosaka, ka "patērētājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā". Pārdevējs patur tiesības Pircējam atteikt izmantot atteikuma tiesības vai ieturēt kompensācijas maksu gadījumā, ja prece ir bojāta, lietošanas laikā nevērīgi izturoties pret preci vai neievērojot instrukcijas norādījumus, ja ir nozaudēts preces oriģinālais iepakojums vai ja tās iepakojums ir būtiski bojāts. 

Datu apstrāde 

Ievadot nepieciešamo informāciju, noformējot pasūtījumu, Pircējs apliecina, ka ir iepazinies un piekrīt, ka viņa sniegtie dati tiek izmantoti, lai Pārdevējs varētu pieņemt Pircēja pasūtījumu un veikt pakalpojumu vai preču piegādi saskaņā ar LR likumdošanas prasībām. Ievadot informāciju, Pircējs piekrīt, ka tam uz norādīto e-pastu vai telefona numuru tiks izsūtīti paziņojumi, kas saistīti ar Pircēja pasūtījuma apstrādi. Pircējs piekrīt, ka Pārdevējs apstrādā un uzglabā fotosesijas laikā uzņemtos attēlus un tos nosūta pakalpojuma saņēmējam ar vietnes failiem.lv starpniecību.

0
© fotogrāfs Edgars Ramutis, mob.29642609, creativebox@inbox.lv

 .